KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

Od Anja Kuga | 08.02.2019 | Financiranje

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv za kandidiranje projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2019. godini.

Javni poziv objavljen je 28.01.2019., a krajnji rok za dostavu prijava je 01.03.2019. u 24:00 h.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

  • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1 - Hotela, A2 - Kampova, A3 - Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4 - ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
  • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C - dostupnost i sigurnost
  • Mjera D - prepoznatljivost

Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

  • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
  • novom zapošljavanju
  • realizaciji novih investicija
  • povećanju turističke potrošnje
  • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
  • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 23.652.700,00 kuna.

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova (izuzetak je Mjera C, pod točka 1. za automatski vanjski defibrilator kod kojeg potpora može biti do 100%).

Istaknute informacije


Iznos financiranja

od 20 000 - 400 000 kn

Sektori

Ostalo

Početak

01.02.2019

Rok

01.03.2019

Provedbeno tijelo

Ministarstvo turizma

Kontakt

[email protected] ili [email protected].

Web

https://mentorica.biz/aktualno/ministarstvo-turizma-objavilo-javni-poziv-usmjeren-subjektima-malog-gospodarstva-i-opg-ovima-u-turizmu-68/?fbclid=IwAR3NIsaSn8Tnlz7CDDsGLJ3Awtn1Wf2IKm6IErmGf1BcIJt-KF3d67VFgww

Dokumentacija