Naukovanje za obrtnička zanimanja

Od Anja Kuga | 11.10.2017 | Financiranje

Naukovanje za obrtnička zanimanja

Ciljevi poziva

Ciljevi ovog poziva su:

 • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Korisnici kojima je poziv namijenjen i uvjeti za prijavu

Prijavu mogu podnijeti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08).

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Otvorenom javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2016. i 2017. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • njihovi povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • isplaćuju nagradu učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prihvatljive aktivnosti, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljive aktivnosti su izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja
 • naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina- 630 sati i III godina-640 sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi sa brojem sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi učeničke nagrade isplaćene u gotovini temeljem isplatnica/potvrda
 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Otvorenog javnog     poziva
 • ostali oblici naknada učenicima koji se ne odnose isključivo na nagradu za ostvarene sate praktične nastave i vježbi naukovanja.

Iznos, intenzitet potpore i način isplate

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je:

 • do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja,
 • do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora od strane Korisnika.

Ako se utvrdi da je Korisniku potpore blokiran poslovni račun, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Ministarstvo će dopisom obavijestiti Korisnika potpore o navedenome.

Podnošenje prijave za dodjelu bespovratne potpore

 Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i tražena dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv –Naukovanje za obrtnička zanimanja“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Više informacija o samom pozivu, kao i potrebnoj dokumentaciji i uvjetima natječaja saznajte na linku.

Istaknute informacije


Iznos financiranja

15.000,00 kuna - 150.000,00 kn

Sektori

Ostalo

Početak

01.07.2017

Rok

10.07.2017

Provedbeno tijelo

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Kontakt

www.mingo.hr

Web

http://plaviured.hr/potpore/naukovanje-obrtnicka-zanimanja/

Dokumentacija