Mentoriranje

Pretraži našu raznovrsnu mrežu mentorica, suradnica i poduzetnica da bi pronašla odgovore na svoja pitanja

Organochem d.o.o., Direktorica

Iva Gjurić Smrekar

Nakon Klasične gimnazije, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i završila stručni postdiplomski Sveučilišta u Zagrebu i Universite Pantheon-Assas-Paris II sa zvanjem magistra iz područja Europskih studija. Čini se da ću ostati vječni student Organizacije i managementa na EFZu Karijeru započela u Ameco d.o.o. kao asistentica. Nekoliko godina provela u Plivi kao marketing manager, a zadnjih 20ak godina u Organochemu se bavim prodajom kemikalija. Kratak period pisala sam za portal orkis.hr, a djeca su me odvukla u ono što oni vole- sport. U njemu sam volontirala, organizirala i pokušavala naći načine financiranja kroz domaće i europske natječaje. Nastojim slijediti filozofiju cijeloživotnog učenja, pa sam si zadala da svake godine moram proći nekoliko seminara ili radionica. Konferencije: 20.11.2007.- Fina Računovodstvo-skriveni potencijal za povećanje uspjeha 26.5.2008. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Veleposlanstvo Republike Francuske u RH i Centar za europske studije iz Strasbourga (CEES/ENA) te Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj: „Buduće mogućnosti rada u institucijama EU-a za hrvatske državljane 1.6.2009. Sveučilište u Zagrebu i Universite Pantheon-Assas Paris II: Alternativno rješavanje sporova 20.11.2009.- BI Konferencija 2009 ,Zagreb- HIT 3.2.2010. Agencija za promicanje izvoza i ulaganja organizira savjetovanje na temu „Kako poslovati na kineskom tržištu“, Zagreb 14.4.2010 – Strukturni fondovi EU-a mogućnosti za poslovnu zajednicu, APIU, Hrvatski izvoznici i WIFI Croatia 20/21.4.2010 CIP eko-inovacije, info dan i radionica, HGK, MINGORP i EEN 18.6. 2010. radionica Poduzetništvo za istraživače, Sveučilište u Zagrebu 15.11.2010. Skup Poljoprivredna politika EU i ekonomska kriza iz ciklusa Francuska/Hrvatska: partnerstvo za europske integracije 8.3.2011. ALES- Francusko-hrvatska suradnja u okviru EU programa za cjeloživotno učenje, predvačica mr Rahela Jurković 15.3.2011. BELGIJA - VAŠE POSLOVNO ODREDIŠTE U SRCU EUROPE, organizator HGK 9.6.2011. Predavanje Francuska/Hrvatska: partnerstvo za europske integracije“- Francusko veleposlanstvo IMO i ALES 23.1.2014. Erasmus+info dan: mogućnosti za školski i predškolski odgoj 4.2.2014. Erasmus+ webinar: Sports 5.2. 2014. Info dani 2014. UZUVRH 26.2.2015.Seminar „Procjena rizika“ - Odgovorno poslovanje u kemijskoj industriji- HGK 27.2.2015 Info dani 2015. UZUVRH 27.5 2015. Udruge kao pokretači lokalnog razvoja-DOVU 1.9.2015. Otvoreni natječaji za financiranje inovacija – Eurostars, SME Instrument i Fast Track to Innovation- HAMAG/BICRO 15.12.2015.- Info dan o programu Erasmus+ Sport: MZOS,AMPEU I HOO 9. 2017 – Kako voditi sebe i druge, HUB385 i Partus Akademija 30.9.2017. -Edukacijom do uspješnog Erasmus+ projekta, Outward Bound Zagreb 5.10.2017- Digital experience- razotkrivanje!, Mreža i CROZ Forumi: 27.5.2015 Projekt PIIP Forum- Institut za razvoj tržišta rada i partneri svibanj 2015- Hrvatsko-francuski poslovni forum, EEN Radionice: 27.3.2008- Cards/HGK: Izvori financiranja u Europskoj uniji Seminari: 24-26.1.1996: Management centre Europe, Bruxelles: Product Management (speaker: John Leach) 12-16.10.1998: Elf Atochem: Polistiren i Polietilen 26-28.4.1999: Appryl: Polipropilen Udruge: ALES- Alumni europskih studija-članica od 2008, predsjednica od 2011. MK Rapir- članica uprave od 2011.-2017. Mačevalački savez Zagreba, član Nadzornog odbora od 2012.-2014. HMS- zamjenski član Disciplinskog odbora od 2014.-15. Volontiranje: 2010: organizacija Dana otvorenih vrata MK Rapir u suradnji s Alumni europskih studija u okviru Dana frankofonije 2011 organizacija 14. Rapir kupa u suradnji s ALES u okviru Dana frankofonije lipanj 2014. organizacija Dana otvorenih vrata udruga za MK Rapir, Ured Vlade RH za Udruge svibanj 2015. organizacija Dana otvorenih vrata udruga za MK Rapir, Ured Vlade RH za Udruge Članci objavljeni na portalu www.orkis.hr • Politika EU prema malim i srednjim poduzećima, siječanj 2009- • Okvirni program za konkurentnost i inovacije, veljača 2009- opis programa kao i mogućnosti korištenja sredtava za hrvatska poduzeća • Prvi europski tjedan malih i srednjih poduzeća- dogadanja u Hrvatskoj, ožujak 2009- najava događanja u Hrvatskoj • Eurostars program, travanj 2009 • 7. okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, svibanj 2009- opis FP7, programi, uloga HITa • Small Business Act for Europe-novi pristup malim i srednjim poduzećima u EU, lipanj 2009- principi, osnove, nove zakonske mjere • Zaštita potrošača-označavanje hrane, srpanj 2009 • Zaštita potrošača- dječje igračke, rujan2009- novosti koje donosi direktiva 2009/48/EC • Zaštita potrošača- usluge krajnjim korisnicima, listopad 2009-regulacija sigurnosti usluga u EU • Smanjenje administrativnog tereta poduzećima, studeni 2009- projekt smanjenja admenistrativnog tereta EU, stanje i projekti • Poslovno pravo Europske unije, prosinac 2009-osnovne informacije o poslovnom pravu • Financiranje sporta u EU, siječanj 2010- položaj sporta u EU, načini financiranja kao i mogućnosti korištenja EU fondova za financiranje • Značene kineskog trzišta za Hrvatsku i Europsku uniju, veljača 2010-informacije o tržištu Kine, eveluacija razmjene s EU i Hrvatskom, kontakti i alati koji mogu pomoći pri ulasku • Žene i poduzetništvo, ožujak 2010- status i mjere poticanje poduzetništva žena u EU i Hrvatskoj • Turizam, srpanj 2010 • Program Kalipso, listopad 2010.