Mentoriranje

Pretraži našu raznovrsnu mrežu mentorica, suradnica i poduzetnica da bi pronašla odgovore na svoja pitanja

...
Studio Karizma d.o.o., Glasstic .o.o, EKkonomski faluktet Osijek, vlasnik, direktor, vanjski suradnik

Natalija Pekić

Magistar znanosti na putu prema doktoratu. Bijegom iz sigurnog državnog sustava ulazi u svijet poduzetništva, postaje očarana i tu ostaje preko 25 godina. Direktor jednog poduzeća, vlasnik i direktor drugog poduzeća, konzultant, vanjski predavač na Ekonomskom fakultetu u Osijeku , licencirani predavač sa iskustvom iz više država, predavač PUMA ( Program usavršavanja menadžera HUP-a), piše stručne članke za časopise cijele Regije. Uža specijalizacije jesu obiteljska poduzeća ( Family Business Management ). U svojoj karijeri radila u sportu, građevini, zdravstvu, dizajnu, obrazovanju. U okviru EU projekta za razvoj poduzetništva žena, izabrana za Ambasadora ženskog poduzetništva RH. Obožava pse, dobru knjigu, sjajne ljude.