Poduzetnički inkubator za poduzetnice početnice

Od Anja Kuga | 11.10.2017 | Programi

Poduzetnički inkubator za poduzetnice početnice

Hrvatska gospodarska komora je jedna od sudionica provedbe nacionalne Strategije razvoja ženskog poduzetništva 2014.-2020. i pripadajućeg Akcijskog plana, koji između ostalih aktivnosti predviđaju osnivanje poduzetničkih inkubatora za potrebe poduzetništva žena.

Također, Razvojna strategija Splitsko-dalmatinske županije među razvojnim potrebama navodi ''izgradnju i razvoj poduzetničke infrastrukture kroz osnivanje poduzetničkih centara i poduzetničkih inkubatora na području županije te njihovo institucionalno jačanje.''

U skladu s navedenim i s ciljem davanja doprinosa razvoju poduzetništva žena u županiji u HGK Županijskoj komori Split je u srpnju 2015. pokrenut Poduzetnički inkubator za poduzetnice-početnice.

Poduzetnicama-početnicama, odabranim putem javnog natječaja, daju se na korištenje četiri opremljena uredska prostora u ŽK Split, pod povoljnim uvjetima, na vrijeme od tri godine. Uz uredske prostore, korisnice imaju na raspolaganju i logistiku ŽK Split, te mentorsku, savjetodavnu pomoć.

Istaknute informacije


Sektori

Ostalo

Datum

01.01.2015 12:00

Mjesto održavanja

Splitsko-dalmatinska županija

Županija

Splitsko-dalmatinska

Web

https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-split/poduzetnicki-inkubator-za-poduzetnice-pocetnice-najava