Program unapređenja poslovanja poduzeća s potencijalom za rast

Od Anja Kuga | 11.10.2017 | Programi

Program unapređenja poslovanja poduzeća s potencijalom za rast

Step Ri u sklopu projekta Europska poduzetnička mreža provodi aktivnost unapređenja poslovanja poduzeća s potencijalom za rast „Support young innovative companies scaling-up their activities in the Single Market“. Radi se o besplatnom programu edukacije, savjetovanja i podrške namijenjenog ambicioznim malim i srednjim poduzećima bez obzira na djelatnost, koja imaju proizvod ili uslugu s potencijalom rasta na domaćem i međunarodnom tržištu te raspolažu s dovoljno ljudi i vremena za provedbu programa. Cilj programa je ubrzavanje rasta poslovanja, internacionalizacija poslovanja i postizanje veće profitabilnosti poduzeća.

U prvoj fazi programa odabrat će se jedanaest poduzeća nad kojima će se provesti dubinska analiza postojećeg poslovanja i identificiranje prilika za unapređenje.

Tri poduzeća s najvećim potencijalom za rast će dobiti:

 • prilagođene edukacije iz poduzetničkih vještina
 • jasnu strategiju rasta i razvoja poslovanja
 • savjetovanje i podršku kod provedbe strategije
 • pripremu za pristup izvorima financiranja rasta (banke, privatni investitori, javni fondovi).

Prihvatljivi prijavitelji

Program je namijenjen malim i srednjim poduzećima koja:

 • imaju jasan poslovni plan, prisutnost na nacionalnom tržištu, stabilno upravljanje i novčani tok
 • imaju dokazani interes tržišta za njihova inovativna rješenja i velike ambicije širenja i rasta na inozemna tržišta
 • žele širenje poslovanja kroz dodatnu komercijalizaciju postojećih proizvoda/usluga ili njihovo inoviranje
 • imaju potencijal za prikupljanje i raspolaganje kreditnim financijskim sredstvima, garancijama, financijskim sredstvima iz rizičnog kapitala ili iz drugih financijskih izvora

Kako?

Program je podijeljen u nekoliko aktivnosti:

 1. Procjena poslovanja poduzeća – maksimalno trajanje 2 dana

Veći broj poduzeća s potencijalom rasta (11) proći će kroz postupak procjene poslovanja na kraju kojega će dobiti izvještaj u kojem će biti identificirana područja s potencijalom rasta, glavne prepreke daljnjem rastu (ukoliko postoje) te obrazloženi prijedlozi za unapređenje poslovanja.

Za procjenu trenutnog poslovanja poduzeća i mogućnosti daljnjeg rasta koristit će se:

 • Dubinska analiza poslovnog modela
 • Osnovna analiza financijskog poslovanja poduzeća
 • Analiza elemenata poslovanja poduzeća: portfelj proizvoda/usluga, tržišna prisutnost, marketinške aktivnosti, tehnološki resursi i procesi, organizacija poslovanja, konkurencija, kupci i dobavljači.
 1. Edukacije iz poduzetničkih vještina u trajanju do 8 sati

Na temelju provedene procjene, identificirat će se 3 poduzeća s najvećim potencijalom za daljnji rast, razvoj i internacionalizaciju poslovanja s kojima će poslovni savjetnici raditi tijekom narednih 12 mjeseci. Odabrana poduzeća sudjelovat će na edukacijama koje će biti usmjerene na stjecanje ključnih poduzetničkih vještina:

 • Menadžerske i upravljačke vještine: rast i razvoj, organizacijske promjene, motivacija, prezentacijske vještine…
 • Vještine potrebne za snalaženje na novim tržištima: pregovaračke vještine, analiza tržišta, multikulturalna komunikacija, strategija određivanja cijena,..
 1. Specijalizirano poslovno savjetovanje u trajanju od 6 do 10 radnih dana

Poslovni savjetnici će izraditi akcijski plan savjetodavnih aktivnosti na temelju:

 • Analize kompetitivnih prednosti poduzeća i dodatne vrijednosti njihovih proizvoda/usluga sa stajališta kupaca
 • Dubinske analize financijskih kapaciteta poduzeća
 • Analize organizacijske strukture poduzeća
 • Analize R&D aktivnosti
 • Analize proizvodnog procesa
 • Analize sukladnosti proizvoda/usluga u skladu sa EU propisima i standardima

Akcijski plan će definirati ciljana tržišta, preporuke za razvoj novih/inovativnih/proizvoda/usluga, planiranje i pripremu za pristup novim izvorima financiranja, prilagodbu menadžmenta i organizacijske strukture poduzeća, potreba i načina kako ostvariti poslovnu, tehnološku, R&D suradnju s drugim poduzećima, sveučilištima i istraživačkim centrima, preporuke za unapređenje proizvodnog procesa i razvoja novih kanala distribucije, udovoljavanja EU propisima i standardima itd.

Provedba akcijskog plana trajat će do 12 mjeseci, ovisno o aktivnostima koje se moraju provesti, kako bi poduzeće uspješno internacionaliziralo svoje poslovanje. Uključivati će pojedinačne konzultacije te samostalan rad uprave/vlasnika poduzeća uz podršku poslovnih savjetnika.

Način prijave

Za sudjelovanje u procjeni poslovanja poduzeća potrebno se prijaviti putem obrasca OVDJE. Prijave su otvorene od trenutka objave ovog javnog poziva.

Prvi rok za prijavu je 01.10.2017. U slučaju preostalih mjesta, drugi rok za prijavu je 01.12.2017.

Poduzeće se samom prijavom obvezuje da će aktivno sudjelovati u svim aktivnostima predviđenim programom.

Način odabira

Na temelju odgovora iz upitnika i ocjena pristiglih prijava, izvršit će se bodovanje poduzeća i odabrat će se prvih 11 najbolje ocijenjenih poduzeća koja će sudjelovati u postupku procjene. U slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati poduzeća koja su se prije prijavila.

Kriteriji za odabir su:

 • Stabilnost upravljačkog tima
 • Kapacitet prijavitelja (kompetentnost i stručnost prijavitelja i financijski kapacitet)
 • Dokazani tržišni potencijal
 • Zrelost poduzeća za internacionalizaciju
 • Inovativnost projekta

Istaknute informacije


Sektori

Ostalo

Datum

01.01.2018 12:00

Mjesto održavanja

Hrvatska

Županija

Primorsko-goranska

Web

http://www.step.uniri.hr/portfolio/javni-poziv-unapredenja-poslovanja-poduzeca-s-potencijalom-rast/