Stipend i ja

Od Anja Kuga | 08.02.2019 | Školarine

Stipend i ja

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za učenje stranih jezika

redovitim studentima i studenticama preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019.

 

 1. Omnia intellecta d.o.o. iz Zagreba, Preradovićeva 20, OIB: 32720215926, u sklopu koje djeluje škola stranih jezika Intellecta (u daljnjem tekstu Škola), dana 29.1.2019. raspisuje natječaj za dodjelu pet (5) stipendija za učenje stranog jezika.
 2. Stipendija se dodjeljuje isključivo za početni tečaj i to za iduće strane jezike: engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, švedski, ruski, slovenski i danski.
 3. Stipendija u cijelosti pokriva trošak školarine tečaja stranog jezika za koji se dodjeljuje.
 4. Stipendija se koristi isključivo u Proljetnom semestru 2019., koji traje od veljače 2019. do lipnja 2019.
 1. Stipendija se može dodijeliti studentu/studentici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su na dan podnošenja prijave redovni studenti preddiplomskog ili diplomskog studija koji se izvodi na području Grada Zagreba;
 • da su tijekom prethodnih godina studija ostvarili ukupni prosjek ocjena od najmanje 4.00 (za studente i studentice viših godina studija), odnosno da im je prosjek ocjena sva četiri razreda srednje škole viši od 4.00 (za studente upisane u 1. godinu preddiplomskog studija);
 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da nisu u srodstvu sa zaposlenicima Škole ili tvrtke Omnia intellecta d.o.o.;
 • da su prijavu za stipendiju predali na propisani način i unutar zadanog roka.
 1. Prijava na natječaj za dodjeljivanje stipendije treba sadržavati:
 • motivacijsko pismo u slobodnoj formi, ali ne duže od 1000 riječi, koje treba sadržavati obrazloženje prijave, jasno naveden jezik za koji se student/studentica prijavljuje na natječaj kao i pojašnjenje motiva za učenje stranog jezika te po čemu kandidat/kandidatkinja Intellectu vidi drugačijom od drugih škola;
 • potvrdu ovjerenu od strane visokog učilišta o upisanoj akademskoj godini 2018./2019.;
 • prijepis ocjena prethodnih godina studija ovjeren od strane visokog učilišta, za studente viših godina, odnosno ovjerene fotokopije svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole, za studente 1. godine preddiplomskog studija;
 • osnovne osobne i kontakt podatke prijavitelja: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, broj mobitela, adresa e-pošte, informacije o tjednoj dostupnosti prijavitelja u okviru koje može pohađati nastavu tečaja stranog jezika;
 1. Jedan student/ jedna studentica mogu se prijaviti na natječaj za više jezika, međutim jednom studentu/ jednoj studentici može se dodijeliti samo jedna stipendija.
 1. Stipendist se obvezuje redovito pohađati tečaj stranog jezika, izvršavati sve obaveze prema tečaju, prisustvovati u najmanje 75% od ukupnog fonda sati koji tečaj obuhvaća te s uspjehom položiti završni ispit.
 1. Rok za podnošenje prijava je 12.2.2019. do 14:00h. Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku, na adresu e-pošte [email protected].
 1. Škola zadržava pravo da se stipendije ne dodijele, u slučaju da zaprimljene prijave neće odgovarati uvjetima natječaja, kao i u slučaju da sadržaj prijava kvalitetom ne odgovara standardima akademske pismenosti. U slučaju da Škola odluči ne dodijeliti stipendije, nije dužna davati pojašnjenja o istome.

Temeljem analize podnesenih prijava, komisija za ocjenu prijava tvrtke Omnia intellecta d.o.o. u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava odabrat će kandidate za dodjelu stipendija, a rezultate objaviti na web stranici, društvenim mrežama i oglasnoj ploči Škole.

Prijavom na natječaj svi studenti prihvaćaju navedene uvjete i kriterije te daju svoju suglasnost za obradu osobnih podataka, kao i objavu imena i prezimena, fotografije i/ili video sadržaja te podataka o stipendiji koja im je dodijeljena na svim mrežnim mjestima na kojima se Škola predstavlja u javnosti, kao i na fizičkim mjestima u Školi.

Istaknute informacije


Iznos financiranja

cijena proljetnog semestra

Sektori

Ostalo

Početak

01.02.2019

Kraj

13.06.2019

Rok

12.02.2019

Provedbeno tijelo

Omnia Intellecta

Web

https://www.intellecta.hr/izdvojeno/intellecta-natjecaj-za-dodjelu-stipendija/