Potpore MINT-a za razvoj cikloturizma u kontinentalnoj Hrvatskoj

Od Otto Hofmann | 21.02.2019 | Financiranje

Potpore MINT-a za razvoj cikloturizma u kontinentalnoj Hrvatskoj

Ministarstvo turizma raspisalo Javni poziv Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su sljedeće županije:

Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka

Opći cilj poziva je Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Alokacija na pozivu iznosi: 5 milijuna kuna, a potpore se kreću od minimalnih 100.000 do maksimalnih 500.000 kuna.

Mogući predmeti financiranja su:

1. Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;

2. izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;

3. uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;

4. izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;

5. postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;

6. uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.

Više informacija na linku Ministarstva turizma. 

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Ili nas kontaktirajte na [email protected]

Istaknute informacije


Iznos financiranja

do 500.000,00 kn, do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta

Sektori

Turizam

Početak

14.12.2018

Rok

13.03.2019

Provedbeno tijelo

Ministarstvo turizma

Kontakt

[email protected]

Web

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Dokumentacija